Óbudai Almáskert Óvoda

Fóka csoport

A csoport egyedi sajátossága, hogy kiemelten foglalkoznak az állat-és környezetvédelemmel, valamint a környezeti összefüggésekkel.  A mindennapi mozgás, az udvari játék elengedhetetlen a napi tevékenységek során. Heti rendszerességgel részesülnek a gyerekeket speciális mozgásfejlesztésben: A projektek témáihoz kapcsolódó, a mozgáskotta módszerét alapul vevő mozgás és grafopályák mindennapjaink részei. 

Teknős csoport

A teknős csoport tágas és világos csoportszobával rendelkezik. Két óvodapedagógus és egy dajka néni foglalkozik a gyermekekkel. Kiemelten fontosnak tartjuk a mindennapi mozgást, az udvari játékot, a játékba ágyazott tanulást és a szabad játékban rejlő tanulási lehetőségeket is. Projektjeink a környezeti témákra épülnek, foglakozásaink komplexek.  Családias légkörben éljük a mindennapokat. 

Delfin csoport

Számunkra nagyon fontos, hogy a Delfin csoportba járó gyermekek nyugodt, szeretetteljes légkörben nevelkedjenek. Elengedhetetlen a rendezett, esztétikus környezet, az egymásra való odafigyelés és az önállóságra nevelés. 

Nagy hangsúlyt fektetünk a zenei nevelésre, a kreativitásra, az egészséges életmódra, a mindennapi mozgásra és az egyéni képességek kibontakoztatására.