Óbudai Almáskert Óvoda

Kiemelt feladataink

A környezeti nevelés közben célunk, hogy felkeltsük a gyermekek kíváncsiságát, minél több érzékszerven keresztül tapasztalatokhoz juttassuk őket, kialakítsuk a gyermek és környezetének harmonikus viszonyát. Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek komplex módon, a csoportszobában, és azon kívül is megismerkedhessenek az élő, és élettelen környezeti tényezőkkel. Célunk, hogy a gyermekek minden természetismerettel, környezetvédelemmel kapcsolatos témában interaktívan tudjanak foglalkozni, hiszen a gyermekek játék során sajátítanak el ismereteket, és szereznek élményeket, életre szóló tapasztalatot. A közvetlen és tágabb környezet felfedezése során a gyermekek pozitív érzelmi viszonyának kialakítása a természeti, emberi, tárgyi világ értékei iránt fontos célkitűzésünk. Olyan érdekes, élményekben gazdag óvodai életet szeretnénk biztosítani óvodásaink számára, amely lehetővé teszi a természet és a környezet szépségeinek megismerését, a gyönyörködő rácsodálkozást.

A mozgásfejlesztés során feladatunk a mozgásigény kielégítése, a motoros képességek (erő, állóképesség, ügyesség, gyorsaság) és értelmi képességek fejlesztése. A mozgásos tapasztalatszerzéssel elősegítjük az idegrendszer érését is. A nagymozgások, téri tájékozódás, finommotorika, kézdominancia erősítésével elkerülhetjük a későbbi írás-olvasási nehézségeket, fejlesztjük a részképességeket. A mozgásfejlesztés az anyanyelvi neveléssel párhuzamosan a gondolkodás fejlesztésének alapjai.

Az anyanyelvi nevelés területén célunk képessé tenni a gyereket szociális kapcsolatokban való részvételre nyelvi eszközökkel is, érzelmeik, gondolataik kifejezésére, mások szavainak, érzéseinek megértésére, irodalmi élmények befogadására, a későbbi írás-olvasás elsajátítására. Az anyanyelvi nevelés áthatja az egész napi tevékenységünket, a nevelési folyamat kerete. Napirendbe iktatott anyanyelvi-kommunikációs játékokat szervezünk a gyerekeknek, ahol a drámapedagógia elemeit is felhasználjuk.

OSZD MEG HA TETSZETT!