Óbudai Almáskert Óvoda

Pedagógiai elveink

Célunk, hogy a szülőkkel együttműködve a lehető legjobb feltételeket biztosítsuk az óvodás korú kisgyermekek érzelmi biztonságának megteremtéséhez, felhőtlen, örömteli gyermekkoruk megóvásához, képességeik kibontakoztatásához.

Legfontosabb értékeink a szeretet, a tapasztaltatás, az élménynyújtás a játék és az egyéni bánásmód.

Óvodánkban minőségi, esztétikus környezetet, érzelmi biztonságot nyújtunk gyermekeink számára, felelősségteljesen neveljük őket. Tiszteletben tartjuk egyéni szükségleteiket, fejlődési, érési tempójukat. Megteremtjük számukra a tapasztalás, a megismerés, a kérdezés, az alkotás lehetőségeit. Élményekhez, sikerélményekhez, elismeréshez juttatjuk őket.

A gyermek a játékos tevékenység közben szerez tapasztalatokat, így fejlődnek képességei. Mivel a gyermek alaptevékenysége óvodáskorban a játék, az egész nap folyamán biztosítjuk a különböző játéktevékenységek feltételeit, melynek során fejlesztjük a gyermek észlelését, mozgását, beszédét. E hármas egység magában foglalja a gyermeki személyiségfejlesztés összes lehetőségét.

Vegyes életkorú csoportokban a projektorientált pedagógia segítségével biztosítunk a gyermekek számára változatos tevékenykedtetést. Foglalkozásaink tervezésekor nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a gyermekek az életkori sajátosságoknak megfelelően, interaktívan, cselekedtetve éljék át az élményeket.

Nevelési feladatunknak tekintjük különösen, hogy:

  • felkeltsük a gyermekek érdeklődését a környezetük iránt,
  • biztosítsuk a gyermekek számára a mozgás, a beszéd és a gondolkodás fejlődésének optimális feltételeit.

OSZD MEG HA TETSZETT!