Óbudai Almáskert Óvoda

Csicsergő Gyerekekért Alapítvány

Kérjük hogy adója 1 %-val támogassa óvodánk alapítványát!
Adószám: 18258150-1-43

Tájékoztatni szeretnénk Önöket Óvodánk Közhasznú Alapítványáról, a

CSICSERGŐ GYEREKEKÉRT ALAPÍTVÁNYRÓL,

alapításának és működtetésének céljairól, gyermekeink megsegítéséről, s egyúttal segítségüket kérnénk, hogy lehetőségeket találjunk céljaink megvalósításához.

Célunk:

· a gyermekeket érintő egészségmegőrző, betegségmegelőző, gyógyító és egészségügyi rehabilitációs tevékenység folytatása
· a gyermekek nevelése, oktatása, az óvodáskorú gyermekek képességfejlesztése,
· kulturális tevékenység folytatása
· a természetvédelem és az állatvédelem oktatása a gyermekeknek
· a gyermek- és ifjúságvédelem, a gyermek- és ifjúsági érdekképviselet
· a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése
· a gyermekek fizikai erőnlétének fejlesztése: sport.

Ezen célok érdekében:

· megvalósítjuk a nehéz szociális körülmények között élő, nagycsaládos és/vagy hátrányos helyzetű gyermekek szellemi és anyagi támogatását,
· egészséges életmódra és táplálkozásra neveljük az óvodás gyermekeket,
· felkeltjük érdeklődésüket és igényüket az egészségesebb környezet kialakítására és a környezet védelmére,
· sport-és szabadidős programokat szervezünk,
· az óvodai nevelést segítő felszereléseket, sporteszközöket, játékokat, a zenei és művészeti oktatást szolgáló eszközöket, berendezési tárgyakat, művészeti alkotásokat szerzünk be és szerelünk fel,
· a gyerekeket megismertetjük a népi kultúra- és hagyományőrző tevékenységekkel,
· ösztöndíjakat alapítunk,
· lehetőséget teremtünk óvodai szakemberek képzésére,
· zenei tehetségeket támogatunk,
· segítjük és támogatjuk az anyanyelvi oktatást és nevelést.

Támogatási lehetőségek, melyeket a gyerekek nevében is, előre szeretnénk megköszönni:

· anyagi támogatás készpénzes befizetés az ebédbefizetéskor
· csekken vagy átutalással történő befizetés

Bankszámlaszámunk:11703006-20073864

· tárgyi eszközökben történő támogatás
· ötletek, tevékenységek, pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése
· jövedelemadó 1 %-ának felajánlása.

Szeretnénk megköszönni az Alapítvány céljainak támogatásához nyújtott anyagi és eszmei segítségüket. Aktuális híreinket, tájékoztatóinkat mindig megtalálják a sárga faliújságon, a kapuban.

Támogatásukat megköszönve, tisztelettel: A Csicsergő Gyerekekért Alapítvány kuratóriuma

Célzottan megvalósuló nagyobb projektek pályázatok és/vagy a családok, kollégák támogatásával

Só-szoba kialakítása:

  Részletek

Műfüves sportpályák kialakítása:

Részletek

Udvari játékok fejlesztése:

     

Fejlesztő játékok beszerzése:

Pályázat, adomány

Dátum Cím
2015 november Auchan Ifjúságért Alapítvány támogatása
2015 október Svájci adomány

OSZD MEG HA TETSZETT!