Óbudai Almáskert Óvoda

Süni csoport

Vegyes életkorú csoportunkra a családias légkör, szeretet, vidámság és elfogadás jellemző. A nevelés év kezdetével 8 kiscsoportos korú gyermek érkezett hozzánk, csoportunkba jelenleg 24 kisgyermek jár. Gyermekeink játéktevékenysége gazdag, kreatív. A játékos tevékenykedtetés élvezetesebb megvalósítása érdekében folyamatosan keressük az új ötleteket, módszereket. Fontosnak tartjuk a környezeti, anyanyelvi, mozgás és zenei nevelést, melyben nagy segítségünkre van a csoportban lévő dadus nénink is. Célunk, hogy a gyermekek a közvetlen és tágabb világot saját tapasztalataik alapján ismerjék meg. Rengeteg dalt, népdalt, verset, mondókat ismernek gyermekeink, szívesen éneklünk, verselünk. A süni gyermekek szülei aktív részesei a mindennapi életünknek. 

Csoportunk főiskolai hallgatók gyakorlati képzésének ad helyet.

Cica csoport

A Cica csoport vidám, 3-7 éves gyermekek csoportja. Csoportunk két helyiségből áll: a csoportszoba és az előtér átalakításával létrehozott babaszoba. Ez elősegíti az elvonulást, a kisebb csoportban történő babázást, sütést, főzést, nyugodt helyen történő könyvnézegetést. A csoportszobában két szőnyegen van lehetőség építkezésre, az asztaloknál társasjátékozásra, rajzolásra, a napi alkotó tevékenységekre. A gyermekek játékai nyitott polcokon, mindenki számára elérhető helyen vannak. Minden korosztálynak biztosítjuk a gyermekek számára legfontosabbnak tartott tevékenységet, a játékot. Számtalan, a gyermekek fejlesztését segítő játékunk van. Mindkét pedagógus vallja, hogy együttes felfedezéssel, tapasztalatszerzéssel lehet a gyermekek ismereteit játékos módon bővíteni. Ennek érdekében tapasztalatokat gyűjtünk a kirándulásokon, sétákon, utazások alkalmával. Mi egy kimozdulós csoport vagyunk. Sokat mozgunk a szabadban, kihasználjuk az udvar adta lehetőséget, konyhakertet, virágoskertet létesítettünk, gondozzuk azt. Támogatjuk a gyermekek önkifejezési szándékait, a mindennapi kézműveskedés lehetőségének biztosításával. Az óvodai hagyományokon kívül saját hagyományaink is vannak, mint például a nagypapa és a nagymama nap, amely mindig nagy sikert arat, és erősíti a különböző generációk kapcsolatát. Nevelő munkánkat a gyerekek feltétel nélküli szeretetére alapozzuk. A csoportunk állandó lakója Dönci a teknős, fejlődését ellátását a gyerekek nyomon követhetik.

Mókus csoport

A csoportban dolgozó felnőttek hasonló módszerekkel, egymás munkáját támogatva, tiszteletben tartva szervezik munkájukat.

Vegyes életkorú gyerekek járnak a csoportba, ahol családias, szeretetteljes a légkör.

Jól hangulatban telnek napjaink. Fontosnak tartjuk a környezeti nevelést és azt, hogy a gyerekek tapasztalatokon keresztül szerezzenek ismereteket, tudásuk folyamatosan bővüljön.

Van akváriumunk, botsáskánk, a gyerekek figyelemmel követhetik az állatok fejlődését, táplálkozásukat.

A szülőkkel nagyon jó kapcsolatot ápolunk, nyitott programjainkon nagy számban és aktívan vesznek részt.

Maci csoport

Feltöltés alatt…

Nyuszi csoport

A Nyuszi csoportot vidám, kedves, vegyes életkorú gyermekek alkotják. A csoport életét a megannyi játék, az óvó nénik játékos tevékenységei, valamint udvari játékok, kirándulások, és séták teszik tartalmassá. Ez által a gyermekek ismeretei a közös felfedezés örömével és együttes tapasztalatszerzéssel gyarapodhatnak. A Nyuszi gyerekek rengeteg dalt, népdalt, mondókat és verset ismernek, ezeket szeretettel mondogatják, dúdolják játék közben. A képzeletük pedig a mesealkotás és a vizuális tevékenységek szárnyán szárnyalhat igazán. A csoportunk állandó lakója Ropi a gekkó, akinek fejlődését és gondozását a gyerekek nyomon követik, és mindig örömmel segítenek. A szülők aktívan részt vesznek a csoport életében és az ünnepségeken, melyek nyitottak.