Óbudai Almáskert Óvoda

Fóka csoport

A csoport egyedi sajátossága, hogy kiemelten foglalkoznak az állat-és környezetvédelemmel, valamint a környezeti összefüggésekkel.  A mindennapi mozgás, az udvari játék elengedhetetlen a napi tevékenységek során. Heti rendszerességgel részesülnek a gyerekeket speciális mozgásfejlesztésben: A projektek témáihoz kapcsolódó, a mozgáskotta módszerét alapul vevő mozgás és grafopályák mindennapjaink részei. 

Teknős csoport

A teknős csoport tágas és világos csoportszobával rendelkezik. Két óvodapedagógus és egy dajka néni foglalkozik a gyermekekkel. Kiemelten fontosnak tartjuk a mindennapi mozgást, az udvari játékot, a játékba ágyazott tanulást és a szabad játékban rejlő tanulási lehetőségeket is. Projektjeink a környezeti témákra épülnek, foglakozásaink komplexek.  Családias légkörben éljük a mindennapokat. 

Delfin csoport

Számunkra nagyon fontos, hogy a Delfin csoportba járó gyermekek nyugodt, szeretetteljes légkörben nevelkedjenek. Elengedhetetlen a rendezett, esztétikus környezet, az egymásra való odafigyelés és az önállóságra nevelés. 

Nagy hangsúlyt fektetünk a zenei nevelésre, a kreativitásra, az egészséges életmódra, a mindennapi mozgásra és az egyéni képességek kibontakoztatására. 

Méhecske csoport

A csoportban a gyermekek családias, szeretetteljes, elfogadó, érzelmi biztonságot nyújtó légkörben tölthetik az óvodai időt.

A pedagógusok fontosnak tartják, hogy a gyermekeknek lehetőségük legyen a szabad játékra, és ha az időjárás lehetővé teszi, hosszú időt töltsenek az óvoda tágas udvarán. A mindennapok egyik kedves jellegzetessége a „Beszélgetőkör”, melynek során a gyermekeknek lehetőségük van élményeiket egymással megosztani, gondolataikat megfogalmazni. Sokat énekelnek, mondókáznak, a kisebbekkel ölbéli játékokat játszanak. Mindennapi munkájuk pedagógiai alapelvei a gyermekek iránti szeretet és tisztelet. Egymás elfogadására és a kíváncsiság megőrzésére bátorítják a rá bízott gyerekeket.

Süni csoport

Ági számára fontos az egyéni fejlesztés, a felzárkóztatás, a közösségbe való beilleszkedés, mégis az iskolára való felkészülés a fő célja. Türelmes, empatikus, nincs olyan probléma, amit közös erővel, a szülőkkel együtt, ne tudna megoldani.

Csoportra jellemző az összetartás, harmónia, családias légkör. Szeretik a szép, esztétikus dekorációt, tiszta, rendezett csoportszobát. Sokat játszanak az udvaron, a mindennapi mozgás elengedhetetlen számukra a napi tevékenységek során.

Maci csoport (Zoo csoport)

A Maci csoport az emeleten található. A csoportban két óvodapedagógus és egy dajka dolgozik. A csoport egyedi sajátossága, hogy kiemelten foglalkoznak az állat-és környezetvédelemmel, valamint a környezeti összefüggésekkel, továbbá heti rendszerességgel részesítik a gyerekeket speciális mozgásfejlesztésben.

Szauerné Baumann Mónika óvodapedagógus ezeken a területeken nagy gyakorlattal rendelkezik, erőssége még az érzelmi intelligencia fejlesztése.

Szentesi Szilvia óvodapedagógus a kreatív, barkácsoló tevékenységek nagy rajongója, valamint a dramatizálást is szívesen végzi a gyerekekkel. Az esztétikai nevelés és a saját készítésű játékok barkácsolása az erőssége.

Horváth Erzsébet segíti, támogatja a gyerekeket.

Nyuszi csoport

Tímár Miklósné Judit a csoport óvodapedagógusa. Judit  kiemelt figyelmet fordít az egyéni bánásmódra, egyéni fejlesztésre. Erőssége a mozgástanítás, az ének és a tánc.

Projektjeiket a gyermekek kíváncsiságára építik és velül alakítják tovább. Minden alkalmat kihasználnak a gyerekek anyanyelvi fejlesztése érdekében. Az iskolába menő gyermekeket játékos feladatokon keresztül készítik fel az új kihívásra.

Nagy Edit pedagógiai asszisztens segíti a csoportban folyó nevelőmunkát, délutáni óvodapedagógusi feladatokat lát el.

Katica csoport

Az óvó néni Kereszturi Mónika, aki fontosnak tartja a környezet megismerését, megtapasztalását és védelmét. Projektjeikben mindig megjelenik az újrahasznosítás. Kreatív, barkácsoló foglalkozások alkalmával gyakran kidobásra ítélt tárgyakból készítenek valami újat, szépet.

Pillangó csoport

A Pillangó csoport a földszinten található a Katicák mellett, ahol vegyes életkorú gyerekek járnak a csoportba.  Inkluzív, befogadó szemlélettel dolgoznak, játszanak, nevelik az ide járó gyerekeket. A nevelésük és csoportjuk sikere az elfogadásra épül. Közösen oldják meg a feladataikat a családokkal együtt.

Minden napra szerveznek különleges közösségépítő játékokat, mozgásos tevékenységet és biztosítják a szabad játékban rejlő tanulási lehetőségeket is.

Fontosnak tartják a dalos játékokon , a szólás-mondásokon keresztül a népi hagyományok, népi hiedelmek megismerését . Projektekhez kapcsolódóan lezárásul szívesen készítenek közös munkát vagy sütnek egy süteményt.

Süni csoport

Vegyes életkorú csoportunkra a családias légkör, szeretet, vidámság és elfogadás jellemző. A nevelés év kezdetével 8 kiscsoportos korú gyermek érkezett hozzánk, csoportunkba jelenleg 24 kisgyermek jár. Gyermekeink játéktevékenysége gazdag, kreatív. A játékos tevékenykedtetés élvezetesebb megvalósítása érdekében folyamatosan keressük az új ötleteket, módszereket. Fontosnak tartjuk a környezeti, anyanyelvi, mozgás és zenei nevelést, melyben nagy segítségünkre van a csoportban lévő dadus nénink is. Célunk, hogy a gyermekek a közvetlen és tágabb világot saját tapasztalataik alapján ismerjék meg. Rengeteg dalt, népdalt, verset, mondókat ismernek gyermekeink, szívesen éneklünk, verselünk. A süni gyermekek szülei aktív részesei a mindennapi életünknek. 

Csoportunk főiskolai hallgatók gyakorlati képzésének ad helyet.